tho dan uc

Các chất cồn (alcohol) sẽ bị cấm ở hơn 20 cộng đồng Thổ dân ở vùng xa phía bắc của Tây Úc vào cuối năm nay, các hạn chế bia rượu đang được cân nhắc.

Bộ trưởng Paul Papalia (Racing and Gaming Minister) cho biết hai cộng đồng thổ dân Bungardi và Woolah, sẽ là các vùng cấm uống rượu vào tháng tới

Phát biểu từ tờ Fitzoy Crossing, ông Papalia nói rằng yêu cầu cấm uống rượu được đưa lên từ chính các lãnh đạo thổ dân địa phương. Ông sẽ cần các biện pháp cụ thể hiệu quả như cấm bán bia đầy đủ. Tại Bungardi và Woolah, người dân vi phạm luật sẽ bị phát tới 5000$. Đây là một chính sách mà các cộng đồng thổ dân ở xa sẽ chịu ảnh hưởng vì thói nghiện rượu, các chất cồn sẽ bị cấm trong cộng đồng của họ.

Thật đáng khen ngợi là chính những người thổ dân trong các cộng động này đã thương lượng với nhau để đến Chính phủ và yêu cầu những điều cấm này.

Vào tháng Một, giám đốc của Liquor Licensing nhận được các báo cáo của cảnh sát về mức độ ảnh hưởng của rượu ở Port Hedland và phía Nam Hedland. Giấy phép đã được đưa ra chờ đến tháng 9 để cung cấp ý kiến và bằng chứng cho những vấn đề nêu ra trong đệ trình và trong báo cáo của cảnh sát. Một lệnh cấm bán bia “full strength”, pha rượu, nước là một trong các biện pháp hạn chế rượu được thay đổi bởi cảnh sát Port Hadland.

Ông Papalia nói:” Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết dịnh nào nhưng tôi sẽ tìm kiếm một số bằng chứng mạnh mẽ cho thấy khả năng thành công trước khi ra quyết định cuối cùng của việc cấm bia ban”. Tôi không nói rằng tôi sẽ từ chối đề suất này, nhưng tôi sẽ tìm kiếm nhiều thông tin, kiến thức để những đề xuất này thành công.

Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi không tạo ra một vấn đề ở nơi khác. Tôi hoan nghênh mọi người sẽ luôn tranh luận về việc tiếp cận với rượu. Nhưng tôi muốn nói rằng một phần của mục tiêu là cần phải thay đổi văn hóa uống rượu của chúng tôi.

Bình luận