Fireworks Perth 2018

(Vinwa.com.au) VINWA xin gửi tới các bạn các địa điểm bắn pháo hoa ở Perth ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Fireworks Perth 2018
Fireworks Perth 2018

 

Applecross

Event: Raffles Hotel NYE Fireworks
Địa điểm: Swan River adjacent Raffles Hotel, Applecross
Thời gian: 11:59PM

City Beach

Event: Odyssea NYE Fireworks
Địa điểm: Odyssea Restaurant, City Beach
Thời gian: 11:59PM

Claremont

Event: Origin NYE Convert
Location: Claremont Showgrounds, Claremont
Time: 11:59PM

Crown

Event: Crown NYE Celebrations Fireworks
Địa điểm: Swan River, East Perth
Thời gian: 11:59PM

Mandurah

Event: Mandurah Community NYE Fireworks Display
Địa điểm: Western Foreshore War Memorial, Halls Head
Thời gian: 9:00PM

Mindarie

Event: Mindarie Marina NYE
Địa điểm: Mindarie Groyne Alexandria VW, Mindarie
Thời gian: 8:30PM

Northbridge

Event: Northbridge NYE Celebrations
Địa điểm: Russel Square James & Shenton St, Northbridge
Thời gian: 11:59PM

Rockingham

Event: Rockingham NYE Fireworks Display
Địa điểm: Val Street Jetty, Rockingham
Thời gian: 9:00PM and 11:59PM

Rottnest Island

Event: Rottnest Island Fireworks Display
Địa điểm: Thomas Bay Rottnest Island, Rottnest Island
Thời gian: 8:00PM

Happy New Year Perth!

VINWA

Bình luận